Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Konsekwencje Brexitu dla obywateli Unii Europejskiej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 7 Stycznia, 2021 - 10:01, kgruba

31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Od 1 stycznia 2021 roku zarówno obywateli Zjednoczonego Królestwa, jak i UE (w tym Polski) obowiązują nowe zasady w wielu dziedzinach.

Konsekwencje Brexitu dla obywateli Unii Europejskiej

Poniżej prezentujemy jakie zaszły zmiany między innymi w zakresie pracy, studiów, przewozu towarów z punktu widzenia polskich – europejskich obywateli.
• Osoby posiadające pozwolenie na pobyt stały czy status rezydenta – wszystkie legalnie mieszkające na terenie Wielkiej Brytanii do końca czerwca 2021 roku muszą uzyskać status osoby osiedlonej poprzez rejestrację w systemie elektronicznym (dotyczy to osób, które osiedliły się w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku).
• Chcąc podjąć pracę na terenie Zjednoczonego Królestwa będzie trzeba ubiegać się o wizę pracowniczą (za którą konieczne będzie uiszczenie ustalonej opłaty). Każda osoba będzie także oceniana pod kilkoma kryteriami, między innymi wykształcenia i znajomości języka obcego. Odpowiednio wysoka liczba punktów zapewni dopiero możliwość uzyskania pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii.
• Nawiązując dalej do kwestii zatrudnienia należy podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2021 roku zaprzestano wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych przez UE i Wielką Brytanię. W związku z tym wyjeżdżając do pracy do Zjednoczonego Królestwa będzie trzeba ubiegać się o uznanie swoich klasyfikacji zawodowych przez odpowiedni organ.
• Po zakończeniu okresu przejściowego będzie możliwość studiowania na brytyjskich uczelniach, lecz obywatele UE będą traktowani jako obywatele tzw. państw trzecich, co zaś przekłada się na zdecydowanie wyższe czesne za studia. Polscy (europejscy) studenci nie wyjadą już także do Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+. Opuszczając UE Zjednoczone Królestwo wystąpiło z niniejszego programu.
• Bardzo ważnym zagadnieniem jest kwestia wyjazdów krótkoterminowych (do 6 miesięcy) – turystycznych, biznesowych, edukacyjnych. W takim przypadku nie będzie konieczne ubieganie się o wizę. Do końca września b.r. do przekroczenia brytyjskiej granicy będzie konieczne posiadanie „jedynie” dowodu osobistego, zaś od 1 października 2021 roku niezbędny będzie już paszport. Niewykluczone jest także, że przy odprawie granicznej zostaniemy zapytani o cel naszej podróży.
• Pamiętaj – podróżując do Wielkiej Brytanii ze zwierzęciem domowym musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie od lekarza weterynarii – od 1 stycznia 2021 roku Europejski Paszport dla Zwierząt Domowych przestaje obowiązywać.
• Wyjeżdżając do Zjednoczonego Królestwa nie zapomnij o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewniająca bezpłatne skorzystanie z opieki medycznej na terenie UE nie będzie „działać” w Wielkiej Brytanii.
• Zakończenie okresu przejściowego nasuwa również wątpliwości co z roamingiem – czy wzrosną opłaty połączeń? W obecnej sytuacji dostawcy usług mają prawo podwyższenia stawek za połączenia, wiadomości oraz internet w trakcie korzystania z tych usług przebywając na terenie Wielkiej Brytanii. Mogą być także naliczane dodatkowe opłaty za wykonywanie połączeń międzynarodowych, na przykład dzwoniąc z Polski do znajomego przebywającego lub mieszkającego w Zjednoczonym Królestwie. Większość operatorów utrzymuje, że opłaty nie ulegną podwyższeniu, niemniej warto to regularnie sprawdzać!
• Wyjeżdżając z Wielkiej Brytanii należy pamiętać, że nie będziemy mogli przewieźć ze sobą określonych produktów spożywczych chociażby takich jak produkty mleczne i mięsne (ewentualnie pod warunkiem posiadania odpowiedniego pozwolenia).
Z pewnością minie jeszcze trochę czasu zanim każdy z nas przyzwyczai się do nowych zasad obowiązujących po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Warto na bieżąco śledzić rządową stronę https://www.brexit.gov.pl/, na której pojawiają się aktualne informacje na temat nowych przepisów. Wartościowe wiadomości znajdą tam przedsiębiorcy, ale także „zwykli” obywatele. Polecamy sprawdzać też rządową stronę Wielkiej Brytanii https://www.gov.uk/transition, gdzie również aktualizowane są informacje i wyjaśniane obecnie obowiązujące zasady. Zachęcamy także zapoznać się z listą pytań i odpowiedzi na temat Porozumienia o Handlu i Współpracy między UE a Wielką Brytanią na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532. Dotyczą one między innymi odpraw celnych czy usług finansowych.
Chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Porozumienia zawartego pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią obowiązującego po zakończeniu okresu przejściowego? Chętnie dokładnie zapoznalibyście się z jego zapisami? Dołączamy link do strony https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=PL, gdzie znajdziecie treść dokumentu (w języku polskim) „Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”.