Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Innowacje w sektorze publicznym

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 3 Czerwca, 2014 - 15:02, p.paradowski

Czy innowacyjne produkty i usługi to wyłącznie domena sektora prywatnego? Co zrobić, aby nowatorskie rozwiązania mogły powstawać i funkcjonować również w sektorze publicznym? Ponadto: jakie czynniki wpływają na innowacyjność instytucji i organizacji publicznych?

Odpowiedzi na powyższe pytania udziela najnowszy raport pn. „Innowacje w sektorze publicznym” opracowany w ramach projektu CCIC – Complex Challenges, Innovative Cities. Opracowanie przedstawiające aktualny stan wiedzy zostało przygotowane przez zespół Funduszu na rzecz Badań Stosowanych i Komunikacji ARC z siedzibą w Sofii. Wydawcą publikacji jest Miasto Stołeczne Warszawa, które jest jednym z partnerów projektu. 

Raport „Innowacje w sektorze publicznym” zawiera zestaw wniosków i rekomendacji opracowanych na podstawie obrazu współczesnych praktyk sektora publicznego w państwach partnerskich projektu CCIC, które zostały objęte badaniem.

Głównymi celami raportu są: poprawa ogólnego rozumienia innowacji w sektorze publicznym, zebranie propozycji dotyczących sposobów wzmocnienia innowacyjności w tymże sektorze oraz zbadanie roli innowacji w poprawie skuteczności tworzenia polityk regionalnych. Opracowanie rekomendacji ma przełożyć się na różne formy stymulowania innowacyjności i rozwoju odpowiednich strategii lokalnych właściwych dla danego państwa, regionu, bądź podmiotu publicznego.

 O projekcie CCIC

 Projekt CCIC to międzynarodowe partnerstwo miast i regionów Unii Europejskiej, które podczas 3-letniej współpracy dzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w celu podniesienia innowacyjności instytucji sektora publicznego.


 Więcej informacji na stronie internetowej projektu : http://www.ccic-project.eu/

 

 Projekt CCIC- Complex Challenges, Innovative Cities jest realizowany w ramach programu INTERREG IVC  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: innowacje_w_sektorze_publicznym_publikacja_ccic.pdf, rozmiar pliku: 3257.17 KB)
    Pobierz
  2. 2.

    (plik: warszawa_ccic_logo.pdf, rozmiar pliku: 235.96 KB)
    Pobierz