Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Informacja w sprawie rezygnacji z zamówienia - SW działanie 5.3

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 10 Kwietnia, 2020 - 12:14, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Informacja w sprawie rezygnacji z realizacji zamówienia pn. „Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014‑2020 do Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.

Powołując się na zapisy punktu 8 ppkt F zapytania ofertowego z dnia 26.02.2020 r. na przygotowanie studium wykonalności, Zamawiający odstępuje od realizacji niniejszego zamówienia.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja ws. rezygnacji z zamówienia
    (plik: informacja_w_sprawie_rezygnacji_z_zamowienia.pdf, rozmiar pliku: 184.66 KB)
    Pobierz