Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - audyty energetyczne

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 26 Lutego, 2020 - 13:31, lzelazowska
Sporządził: Renata Nastula

Opracowanie 3 audytów energetycznych oraz analiza maksymalnie 6 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

 Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych oraz analizy audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Zamówienie obejmuje wykonanie 3 (trzech) audytów energetycznych budynków szpitali m.st. Warszawy, w których planowane są prace termomodernizacyjne lub w których takie prace już się zakończyły/rozpoczęły. Audyt energetyczny jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Analiza dotyczy max. 6 (sześciu) audytów energetycznych dot. budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy (łącznie z audytami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:

1)       oferta firmy abc Firma Usługowo-Budowlana Łukasz Sikora - oferta złożona w terminie (data wpływu 12.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

2)       oferta firmy ACT-ee Anna Brodecka  - oferta złożona w terminie (data wpływu 12.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

3)       oferta firmy Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – oferta złożona w terminie (data wpływu 13.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

4)       oferta firmy Pracownia Audytorska Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 13.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

5)       oferta firmy ENVITERM S.C. – oferta złożona w terminie (data wpływu 13.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

6)       oferta firmy EXERGON Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 14.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

7)       oferta firmy CENDOS.PL Sławomir Stefaniak – oferta złożona w terminie (data wpływu 14.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

8)       oferta firmy KRYNOS – Paweł Jabłecki – oferta złożona w terminie (data wpływu 16.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

9)       oferta firmy EKO EKSPERT Radosław Mikołajec – oferta złożona w terminie (data wpływu 17.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

10)    oferta firmy SOLTAR Ryszard Szabłowski – oferta złożona w terminie (data wpływu 17.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

11)    oferta firmy NEOEnergetyka Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 18.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

12)    oferta firmy Gamp s.c. Roman Krakowiak, Maciej Pacholec – oferta złożona w terminie (data wpływu 18.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

13)    oferta firmy ARGOX Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 18.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

14)    oferta firmy DOMAR Marcin Domińczyk – oferta złożona w terminie (data wpływu 19.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

15)    oferta firmy CERTEN Agnieszka Antoszewska – oferta złożona w terminie (data wpływu 19.02.2020 r.), niezgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

16)    oferta firmy W & W Waldemar Władyga – oferta złożona w terminie (data wpływu 19.02.2020 r.), niezgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

17)    oferta firmy K30 Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 19.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

18)    oferta firmy Grażyna Figurska GraFig Projekt  – oferta złożona w terminie (data wpływu 19.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

19)    oferta firmy ASIG Igor Kwiatkowski – oferta złożona w terminie (data wpływu 19.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

20)    oferta firmy Studio Budownictwa Ekologicznego Jacek Kawczyński  – oferta złożona  w terminie (data wpływu 19.02.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

 Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena

100 %

1

SOLTAR Ryszard Szabłowski

100,00

2

abc Firma Usługowo-Budowlana Łukasz Sikora 

79,87

3

ASIG Igor Kwiatkowski 

77,46

4

KRYNOS – Paweł Jabłecki

71,56

5

Cendos.pl Sławomir Stefaniak

62,50

6

DOMAR Marcin Domińczyk

50,00

7

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

46,30

8

ACT-ee Anna Brodecka

43,93

9

EXERGON Sp. z o.o.

42,02

10

Gamp s.c. Roman Krakowiak, Maciej Pacholec

41,67

11

ARGOX Sp. z o.o.

36,28

12

ENVITERM S.C.

33,33

13

K30 Sp. z o.o.

25,48

14

Grażyna Figuła GraFig Projekt

24,80

15

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

23,81

16

NEOEnergetyka Sp. z o.o.

23,26

17

Studio Budownictwa Ekologicznego Jacek Kawczyński

20,83

18

EKO-EKSPERT RADOSŁAW MIKOŁAJEC

17,08

 

 Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:

W & W Waldemar Władyga

CERTEN Agnieszka Antoszewska

 

Uzasadnienie: Oferty ww. firmy nie spełniały wymagań formalnych, tj. oferenci nie potwierdzili doświadczenia
w opracowaniu co najmniej 5 audytów energetycznych referencjami lub innymi dokumentami stwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi.

 

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone firmie: SOLTAR Ryszard Szabłowski

Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent zaproponował najniższe wynagrodzenie za realizację ww. zamówienia.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: 4._informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 248.11 KB)
    Pobierz