Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

EWO "Utworzenie żłobka – szansą rodzica na znalezienie...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 1 Września, 2017 - 13:49, agrabias

EWO "Utworzenie żłobka – szansą rodzica na znalezienie pracy"

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Utworzenie żłobka – szansą rodzica na znalezienie pracy”, który odbędzie się w piątek 8 września br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Konkurs został ogłoszony ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020.

Grupę docelową stanowią osoby z obszaru nienależącego do obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wykaz gmin uprawnionych do udziału w konkursie, z których osoby stanowią grupę docelową, zawiera Załącznik nr 11 do Regulaminu  http://bit.ly/2woFMrb

Zagadnienia omawiane podczas wykładu:

  1. Kto może składać wnioski?
  2. Na co można otrzymać dofinansowanie?
  3. Kryteria wyboru projektów.
  4. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu.
  5. Sposób składania wniosków o dofinansowanie. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zaproszenie_08_09_2017.pdf, rozmiar pliku: 308.04 KB)
    Pobierz