Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

EWO „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 12 Września, 2017 - 10:08, agrabias

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, który odbędzie się w środę 20 września br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Judyta Zasuwa Koordynator Wojewódzki Projektu, Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP jako państwowa jednostka wyspecjalizowana w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych  do 25 roku życia, pragnie gorąco zaprosić wszystkich zainteresowanych spełniających określone warunki, do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Od szkolenia 
do zatrudnienia”.

 Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”  skierowany jest do osób w wieku 18-24 lata:

 • które pozostają bez zatrudnienia,
 • które nie uczą się,
 • których ograniczenia środowiskowe, brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, a także brak doświadczenia zawodowego, utrudniają samodzielne nabycie umiejętności i uniemożliwiają wejście na rynek pracy.

Projekt w swym założeniu proponuje takie formy wsparcia jak:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • kursy językowe,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs przedsiębiorczości,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • kreowanie wizerunku,
 • stypendium szkoleniowe,
 • wyżywienie uczestników,
 • dofinansowanie kosztów dojazdów uczestników na zajęcia,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

Zagadnienia omawiane podczas wykładu:

 1. Charakterystyka pracy Ochotniczych Hufców Pracy
 2. Przedstawienie wytycznych do realizacji projektów OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”
 3. Omówienie wytycznych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 4. Prezentacja proponowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu
 5. Zaprezentowanie materiałów z przeprowadzonych kursów oraz innych form wsparcia 
 6. w projektach realizowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę  Ochotniczych Hufców Pracy
 7. Zapisy chętnych uczestników do udziału w projekcie, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl 

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zaproszenie_20_09_2017.pdf, rozmiar pliku: 327.02 KB)
  Pobierz