Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

EWO „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 12 Września, 2017 - 10:08, agrabias

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, który odbędzie się w środę 20 września br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Judyta Zasuwa Koordynator Wojewódzki Projektu, Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP jako państwowa jednostka wyspecjalizowana w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych  do 25 roku życia, pragnie gorąco zaprosić wszystkich zainteresowanych spełniających określone warunki, do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Od szkolenia 
do zatrudnienia”.

 Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”  skierowany jest do osób w wieku 18-24 lata:

 • które pozostają bez zatrudnienia,
 • które nie uczą się,
 • których ograniczenia środowiskowe, brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, a także brak doświadczenia zawodowego, utrudniają samodzielne nabycie umiejętności i uniemożliwiają wejście na rynek pracy.

Projekt w swym założeniu proponuje takie formy wsparcia jak:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • kursy językowe,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs przedsiębiorczości,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • kreowanie wizerunku,
 • stypendium szkoleniowe,
 • wyżywienie uczestników,
 • dofinansowanie kosztów dojazdów uczestników na zajęcia,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

Zagadnienia omawiane podczas wykładu:

 1. Charakterystyka pracy Ochotniczych Hufców Pracy
 2. Przedstawienie wytycznych do realizacji projektów OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”
 3. Omówienie wytycznych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 4. Prezentacja proponowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu
 5. Zaprezentowanie materiałów z przeprowadzonych kursów oraz innych form wsparcia 
 6. w projektach realizowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę  Ochotniczych Hufców Pracy
 7. Zapisy chętnych uczestników do udziału w projekcie, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl 

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zaproszenie_20_09_2017.pdf, rozmiar pliku: 327.02 KB)
  Pobierz