Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Aktualności

wtorek, 17 listopada, 2020 - 08:27
Warszawa otrzymała 700 tysięcy zł na wsparcie domów pomocy społecznej

poniedziałek, 16 listopada, 2020 - 13:34
46 mln euro na inwestycje w nowy ekologiczny transport w Warszawie
środa, 6 maja, 2020 - 10:04
Środki UE dla przedsiębiorców
środa, 6 maja, 2020 - 10:03
Globalna reakcja na pandemię koronawirusa
środa, 6 maja, 2020 - 10:00
Edukacja o UE w czasie #zostańwdomu
piątek, 20 listopada, 2020 - 12:09
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania 3 ekspertyz

Przygotowanie trzech ekspertyz - dot. projektów miejskich współfinansowanych ze środków UE

wtorek, 3 listopada, 2020 - 15:22
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania warsztatów online
czwartek, 22 października, 2020 - 14:12
Zapytanie ofertowe dot. warsztatów Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych
poniedziałek, 14 września, 2020 - 11:41
Zapytanie ofertowe dot. dostawy dwóch symulatorów niemowląt
środa, 26 sierpnia, 2020 - 13:41
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego

Promowane projekty

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap IProjekt obejmuje budowę, przebudowę oraz modernizację 19 odcinków istniejących dróg rowerowych w Warszawie o łącznej długości ok. 74 km.
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap IIProjekt obejmuje wybudowanie 6 stacji oraz dostawę 13 szt. taboru.
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności TargowaCentrum pełni rolę inkubatora przedsiębiorczości dedykowanego kreatywnym startupom.

Przydatne informacje

Publikacje